Heeft uw kind lees-en spellingsproblemen op school en twijfelt u over dyslexie bij uw kind? Dan kan dyslexiecoaching u helpen in uw zoektocht en een oplossing bieden.

Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door en hardnekkig probleem met het aanleren en toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.

Iemand met dyslexie heeft altijd problemen met:

  • Omdraaien van letters en cijfers
  • Het vergroten van de kennis bij het leren lezen, spellen en sommige andere kennis zoals tafel en¬†topografie
  • Het geautomatiseerd toepassen van deze kennis bij lees- en schrijftaken en soms ook bij hoofdrekenen
  • Het tempo, de complexe taken en de concentratie bij het lezen en spellen

Dyslectische kinderen hebben niet alleen problemen met lezen en spellen. Als gevolg van dyslexie hebben zij niet alleen problemen met spraak, taal, motoriek, concentratie en gedrag. Maar ook problemen op sociaal en emotioneel gebied.

Vele soorten en maten van dyslexie
Dyslexie komt voor in vele soorten en maten welke er weer zijn in verschillende gradaties. Het is erg belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt onderkent. Dat voorkomt veel problemen. Ook gaat dyslexie vaak samen met een andere stoornis, zoals ADHD, ADD en dyscalculie. Dat maakt het stellen van een juiste diagnose complex.

De opbrengsten van een coachingstraject
Aan de hand van een aantal gesprekken wordt u op weg geholpen met problemen waar u tegen aanloopt wat betreft de lees-en spellingsproblemen van uw kind. Een goed advies verkort zo uw zoektocht. Ook bespaart het uw kind nare ervaringen en levert het aanzienlijke tijdswinst op. Daarnaast bespaart u ook nog eens kosten. Er wordt tijdens dit traject samengewerkt met een aantal specialisten, daardoor is een snelle doorverwijzing voor een erkende Dyslexieverklaring mogelijk.

Snel resultaat
Vaak kan meteen gestart worden met lees- en spellingslessen op maat. Om het kind zo snel mogelijk te helpen met zijn lees- en spellingsproblemen, er zijn geen wachtlijsten en hierdoor is er meteen resultaat.