Screeningtest dyslexie
Kinderen met vermoeden van dyslexie kunnen door school niet altijd worden doorverwezen naar de schoolbegeleidingsdienst. Dit komt voor als de lees- en spellingscore niet laag genoeg is (bijv. D of E score en/of als er sprake is van comorbiditeit (meerdere stoornissen zoals ADD, ADHD, dyscalculie, autisme en asperger). Bij hoogbegaafdheid komt een D of E score vaak niet voor, het kind scoort dan vaak hoger met spelling. En hierdoor kan de school ook niet doorverwijzen. Om de route naar de dyslexieverklaring te verkorten kan met een screeningtest beoordeeld worden of er sprake is van dyslexie. Er kan alsnog snel worden doorverwezen naar een orthopedagoog en GZ-psycholoog voor een dyslexieverklaring.

Vergoeding dyslexietest
De praktijk is gespecialiseerd in “twijfel-gevallen” bij comorbiditeit en minder ernstige dyslexie (zie boven). Persoonlijke opvang en specialisatie zorgen voor een tijd- en kostenbesparend traject om vast te stellen of er sprake is van dyslexie. Meestal is er geen sprake van een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten via de verzekering omdat er zelden sprake is van alleen ernstig enkelvoudige dyslexie. Ook zijn er bij grote instituten vaak wachtlijsten en standaardprocedures.

Dyslexie leeslessen
Als het tempo van lezen en spellen te snel gaat op school zijn er speciale leeslessen. Tijdens deze leeslessen wordt geleerd om goed te lezen. De leesles wordt op ieder kind individueel afgestemd. De praktijk van Patricia van Dreven boekte hier zeer goede resultaten mee. Het AVI-niveau is bij alle kinderen aanzienlijk omhoog gegaan.

Maatwerk voor uw kind
Spellingslessen zijn altijd maatwerk maar wel op diverse niveaus. Oefeningen voor begrijpend lezen zijn belangrijk voor later op de middelbare school. Ook worden tips & trucs en ezelsbruggetjes aangeboden. Tevens zijn er oefeningen voor letter-herkenning. Eenvoudige spellings-regels op dyslectisch niveau worden aangeboden, zoals wanneer schrijf je Au of Ou en IJ of Ei. Of wanneer schrijf je een dubbele klinker of dubbele medeklinker.

“Dyslexie de baas” training
De nieuwe training “Dyslexie de baas” leert het kind met zijn/haar dyslexie om te gaan. Tevens worden er leeroefeningen gegeven. De training wordt vaak aan kinderen van groep 7 & 8 gegeven ter voorbereiding op de stap naar de middelbare school. Ook kinderen in de brugklas kunnen deze training volgen.

Voorbereiding middelbare school
Om voorbereid te zijn op de middelbare school worden in een aantal lessen de volgende vaardigheden geoefend. Bijvoorbeeld: hoe maak je huiswerk, hoe moet je leren, hoe vul je een agenda in en hoe maak ik aantekeningen.