Patricia van Dreven heeft haar praktijk al sinds 2008, eerst in Veenendaal en nu in Ede. “Ik heb een lange tijd op professioneel niveau gewerkt met kinderen. Zo heb ik zelfstandig een creche gehad en ben ik leidster geweest bij diverse speelzalen. Verder heb ik het diploma Leidster Kinderopvang behaald. Mijn specifieke opleidingen VTO (probleem- en gedragsstoornissen), taal- en spraakontwikkeling, opvoed- en ontwikkelingscursussen en een studie kinder- & jeugdpsychologie. Verder heb ik een aantal gespecialiseerde dyslexie en dyscalculie-opleidingen gevolgd. De afrondende studie is kindercounselor geweest. Niet geheel onbelangrijk is dat ik zelf ook moeder ben van 3 volwassen kinderen. Waarvan 2 ook dyslexie hebben. Want wat ook telt is de praktijkervaring als ouder.”

Advies
Ouders kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek over dyslexie. Hierbij kunnen vanuit de praktijkervaring tips en informatie op maat worden gegeven over de aanpak van dyslexie.

Aanmelden?
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders. Aansluitend een gesprek met uw kind, dit gebeurt meestal in de vorm van een tekening en/of spel. Met uw kind wordt altijd in een 1 op 1-sessie gewerkt. Eventueel wordt er (in overleg en na uw toestemming) contact opgenomen met school of andere instanties om zo meer informatie over uw kind te verkrijgen.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal gesprekken, observaties, aantal consulten en omvang van het onderzoek.